Tyumen, Russia
Dr Olga Rychkova
Tyumen State Medical University